Termeni și condiții | Contact Facebook

Termeni si conditii

Bine ați venit la eChiosc!

Aplicația software eChiosc și serviciile aferente aparțin S.C. Ascend Netsolutions S.R.L. În continuare sunt prezentate condițiile în care Ascend Netsolutions pune la dispoziție serviciile oferite prin intermediul aplicației software eChiosc. Accesul și folosirea serviciilor aferente eChiosc sunt supuse următorilor Termeni și Condiții. Vă rugăm să citiți acești termenii și condiții cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții întrerupeți folosirea serviciilor eChiosc imediat. Acceptarea condițiilor din partea eChiosc este condiționată în mod expres de acordul dvs cu acești termeni și condiții. Acești termeni și condiții pot fi modificați de către Ascend Netsolutions fără o notificare prealabilă.

1. Descrierea serviciului

Serviciile eChiosc sunt operate de către Ascend Netsolutions SRL. eChiosc (serviciul) înseamnă un program informatic creat de Ascend care va putea fi instalat și utilizat pe un Echipament Informatic și prin care se vizualizează publicații (precum ziare, cărți, reviste sau articole similare) permitând accesarea conținutului electronic digital (text și elemente grafice din respectivele publicații), cât și stocarea de către utilizator a conținutului electronic digital pe propriul Echipament Informatic.

2. Contul dvs

Anumite părți din serviciile eChiosc sunt disponibile numai către acele persoane ce s-au întregistrat la serviciu și care au primit acceptul din partea eChiosc. Prin crearea unui cont personal în cadrul eChiosc certificați faptul că aveți vârsta minimă de 18 ani. Sunteți de acord să furnizați informații complete, adevarate și de actualitate despre dvs atunci când vă înregistrați pe eChiosc sau atunci când comandați și achiziționați publicații prin intermediul serviciului. Vă asumați angajamentul de a menține datele personale adevarate, complete și de actualitate. Sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidențialității contului și a datelor de înregistrare. Totodată vă asumați responsabilitatea pentru toate acțiunile ce au loc sub incidența contului dvs, inclusiv selecția și utilizarea conținutului și serviciilor aferente eChiosc. În cazul în care este observată o încălcare a acestor condiții, contul dvs poate fi suspendat fără o atenționare prealabilă și fără nicio explicație.

3. Disponibilitatea serviciilor

eChiosc poate fi folosit și accesat 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pe întreg parcursul anului. eChiosc își rezervă dreptul de a opri temporar accesul la platformă pentru revizii tehnice sau pentru alte motive fără a anunța în prealabil utilizatorii înregistrați.

4. Conduita utilizatorilor

Puteți folosi serviciile eChiosc numai în conformitate cu acești termeni și condiții și sub incidența regulilor de operare stabilite de către Ascend Netsolutions. Ascend Netsolutions își rezervă dreptul de a refuza servicii, de a încheia conturi și de a anula comenzi într-o maniera unilaterală, fără limitare având ca bază o acțiune a utilizatorului sau o violare a acestor Termeni și condiții.

5. Utilizatorii internaționali

Serviciul eChiosc este controlat, operat și adminstrat de către Ascend Netsolutions de pe teritorul României. Dacă accesați eChiosc dintr-o locație ce se află în afara României, sunteți responsabil sub incidența legilor aplicate local. Sunteți de acord că nu veți folosi eChiosc sau conținutul disponibil prin intermediul aplicației eChiosc într-o manieră ce este interzisă prin legile, restricțiile sau actele legale în vigoare.

6. Proprietatea intelectuală

Întreg conținutul disponibil prin intermediul serviciului eChiosc, precum textele, grafica, logo-urile, icon-urile, imaginile și compilarea acestora și a întregului software disponibil prin intermediul eChiosc este proprietatea Ascend Netsolutions și este protejată de către legile de proprietate intelectuală române și internaționale. Fiecare terț, furnizor de conținut are dreptul de proprietate intelectuală asupra publicațiilor livrate în cadrul platformei eChiosc. Cu excepția situațiilor menționate în mod expres de către proprietarul publicațiilor, luați la cunoștință că descărcând orice formă de content nu primiți drept de proprietate asupra materialelor sub nicio formă.

Cu excepția situațiilor menționate explicit de către eChiosc, nu aveți permisiunea să modificați, editați, publicați, transmiteți, afisați sau să participați în niciun transfer sau vânzare sau să creați produse derivate, să exploatați comercial conținut sau părți de conținut obținute prin folosirea serviciului eChiosc. Nu oferim licențe, exprese sau implicite, asupra proprietății intelectuale eChiosc sau a partenerilor.

7. Conținutul editorial de la terți

eChiosc reprezintă un distribuitor al publicațiilor regăsite pe platforma software. În acest sens, eChiosc nu are niciun control asupra conținutului editorial regăsit în publicațiile achizitionate de către utilizator. Orice opinii, sfaturi, declarații, servicii, oferte sau alte informații exprimate și puse la dispoziție de către terți (parteneri, publicații) aparțin respectivilor autori și publisheri. eChiosc nu garantează acuratețea sau utilitatea conținutului și nu va fi făcut răspunzător pentru daunele, pierderile sau avariile cauzate de informațiile obținute prin intermediul serviciului eChiosc. Serviciul eChiosc poate conține link-uri către alte website-uri și resurse terțe. eChiosc nu își asumă responsibilitatea pentru informațiile sau materialele regăsite pe website-urile respective. Sunteți singurul responsabil pentru condițiile aplicate în cazul în care vizitați sau plasați o comandă pe website-ul unei terțe părți.

8. Declinarea și limitarea răspunderii

Utilizarea Aplicației se face în condițiile prezente și "CA ATARE", respectiv "AȘA CUM ESTE DISPONIBIL", fără nicio reprezentare sau aprobare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită, exceptând reprezentările referitoare la plați făcute de Utilizator prin intermediul site-ului. SC Ascend Netsolutions SRL - București, respectiv eChiosc și entitățile asociate cu eChiosc, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere directă, indirectă sau aferentă și pentru niciun fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel, afectarea stării de sănătate) decurgând din sau în legătură cu utilizarea serviciilor.

SC Ascend Netsolutions SRL - București nu declară și nu oferă nici o garanție că Aplicația/Serviciile vor răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că vor îndeplini anumite cerințe și nici că funcționalitatea aplicației va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că aplicația, Serviciile sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect. Ascend Netsolutions - București și/sau entitățile asociate cu eChiosc, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu vor fi responsabili în niciun fel pentru niciun fel de contractare de Servicii pe care o faceți prin intermediul Site-ului.

SC Ascend Netsolutions SRL - București și/sau entitățile asociate cu eChiosc își rezervă dreptul de a refuza oricând utilizarea Serviciilor și de a nu răspunde pentru utilizarea neautorizată/frauduloasă a conturilor Utilizatorilor. În cazul în care Utilizatorul a plătit către eChiosc o sumă pentru accesarea anumitor Servicii, iar interfața tehnică nu este disponibilă într-un interval de 5 (cinci) zile lucrătoare, eChiosc și/sau entitățile asociate cu eChiosc se obligă să restituie, la cererea scrisă a Utilizatorului, suma rămasă pentru folosirea Serviciilor, fără nicio altă cheltuială suplimentară și fără a răspunde pentru niciun fel de pierderi, directe sau indirecte, care ar putea fi suportate de către Utilizator din cauza indisponibilității interfeței tehnice de acces sau din motive conexe. Restituirea sumei către Utilizator se va face în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise a acestuia.

SC Ascend Netsolutions SRL - București și/sau entitățile asociate cu eChiosc își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate în site ori transmise prin mijloacele de comunicație de utilizare a Serviciilor.

9. Compensarea daunelor

Prin utilizarea eChiosc, respectiv a interfeței tehnice de contractare a ofertelor, precum și prin achiziționarea publicațiilor Utilizatorul își exprimă acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere SC Ascend Netsolutions SRL – București, eChiosc și/sau firmele asociate cu eChiosc, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, în legătură cu orice încălcare a acestui Contract, pe care Utilizatorul o săvârșește, cât și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva SC Ascend Netsolutions SRL – București, eChiosc sau a oricăror firme asociate cu eChiosc, inclusiv a angajaților, directorilor sau administratorilor acestora, făcuta de către o terță parte și care decurge din utilizarea neconformă de către Utilizator a serviciului și/sau din transmiterea oricărui element de conținut transmis prin intermediul eChiosc, incluzând, fără limitare, toate cererile, acțiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile și cheltuielile legale), oricum ar fi suferite sau suportate de către eChiosc sau de către firmele asociate cu aplicația.

10. Monitorizarea

eChiosc are dreptul, dar nu este obligat să monitorizeze serviciul eChiosc pentru a asigura respectarea termenilor impuși; de asemenea trebuie să se supună legilor și regulilor impuse de autoritățile guvernamentale. Ne asumam dreptul să limitam sau să restricționam orice conținut care poate influența într-un mod negativ sau nu corespunde cu obligațiile contractuale ale eChiosc.

11. Rezilierea

Atât eChiosc cât și dumneavoastră puteți rezilia Contractul în orice moment. eChiosc își asumă dreptul de a resticționa, fără preaviz, accesul dumneavoastră la acest Serviciu dacă se observă că nu ați respectat termenii impusi prin Contract. Orice restricționare a accesului se poate derula fără avertisment și eChiosc își rezervă dreptul de a dezactiva sau de a șterge conținutul contului de acces la acest Serviciu.

12. Opțiunea de reînnoire

Opțiunea de reînnoire a eChiosc vă permite să primiți fără întrerupere livrarea publicațiilor dumneavoastră fără a fi nevoie să vă înnoiți abonamentul. Atunci când se achiziționează un abonament, opțiunea „auto renew” este aplicată automat, această plată se va derula automat (la valoarea de piață afișata în ziua respectivă). Veți fi anunțat prin e-mail de această operațiune și din contul dumneavoastră de card se va retrage automat acea sumă (la finalul lunii următoare). Dacă plata nu poate fi procesată din motivul că ați închis contul de card sau acesta a expirat veți primi o avertizare prin e-mail, prin care veți fi anunțat să rectificați situația contului dvs. Dacă vă răzgândiți în privința opțiunii de reînnoire a unui abonament, aveți posibilitatea să anulați reînnoirea automată, deschizând aplicația App Store, alegând View Account, apoi Manage App Subscriptions, selectând apoi ON/OFF în deptul fiecărei opțiuni de reînnoire. (Achiziționarea și gestionarea de abonamente cu auto-reînnoire : http://support.apple.com/kb/ht4098)

13.Diverse

Termenii, Acordul de licență din partea eChiosc, precum și alte reguli și condiții prevăzute pe site-ul eChiosc.ro constituie acordul dintre dumneavoastră și eChiosc în privița utilizării acestui serviciu.

14.Avertizări

Periodic, eChiosc poate modifica termenii contractuali pentru a fi corespunzători cu evoluția produselor și serviciilor furnizate de eChiosc. Accesul și utilizarea serviciilor eChiosc după o notificare de update sau e-mail din partea eChiosc vor fi considerate acceptul dumneavoastră la modificările operate.

====================================

Politica de Confidențialitate și Date cu caracter personal

Înregistrarea unui Utilizator în vederea contractării legale a ofertelor presupune furnizarea unor informații de bază privind persoana Utilizatorului. eChiosc va menține confidențialitatea datelor transmise de aceștia pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege și în acest Contract.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date SC Ascend Netsolutions SRL – București este operator de date (cu nr. 0015369 de înregistrare în Registrul General) și are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale, pe care Utilizatorul le furnizează despre sine. Scopul colectării datelor este: emiterea documentelor de plată, informarea Utilizatorului asupra stării comenzii și livrarea către Utilizator a publicațiilor comandate.

Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a furniza datele va determina imposibilitatea efectuării comenzii. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a SC Ascend Netsolutions SRL – București, expediată pe adresa societății.

În cazul în care vor fi furnizate date personale de către Utilizatori, eChiosc se obligă să păstreze confidențialitatea respectivelor date colectate prin intermediul aplicației, iar Utilizatorul este de acord în mod explicit ca datele furnizate să fie prelucrate de catre SC Ascend Netsolutions SRL – București, respectiv eChiosc, și/sau folosite pentru executarea prezentului prin livrarea beneficiilor aferente serviciului eChiosc.

Prin utilizarea serviciilor de acces la interfața tehnică, Utilizatorul este de acord ca datele sale cu caracter personal, inclusiv cele de identificare, furnizate către SC Ascend Netsolutions SRL – București să fie transmise partenerilor în scopuri legate de furnizarea serviciilor de comunicații în cadrul raporturilor stabilite între SC Ascend Netsolutions SRL – București și autoritățile competente și/sau cu alte persoane sau instituții pentru realizarea unui interes legitim al SC Ascend Netsolutions SRL – București, inclusiv pentru constituirea de baze de date și utilizarea acestora în scopul prestării de servicii.

Prin utilizarea serviciilor oferite de către SC Ascend Netsolutions SRL – București, Utilizatorul își exprimă acordul ca acesta să beneficieze de comunicări directe legate de achiziția publicațiilor și/sau de promovare a serviciilor/avantajelor oferite de SC Ascend Netsolutions SRL – București sau prin intermediul său.

Utilizatorul beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.